Salı, Nisan 11, 2006


ARSLAN KAYNARDAĞ’A ARMAĞAN-
TÜRKİYE’DE FELSEFENİN KURUMLAŞMASI

KİTABI YAYINLANDI .


Yayına Hazırlayan: Mustafa Günay,
İlya İzmir Yayınları, 2006.

http://www.ilyayayinevi.com

Ülkemizde felsefenin gelişmesinde büyük rol oynayan felsefeci Arslan Kaynardağ için hazırlanan Armağan kitap yayınlandı. İlya İzmir yayınlarından çıkan kitabı, Çukurova Üniversitesi Felsefe öğretmenliği anabilim dalı öğretim üyesi Mustafa Günay hazırladı. Kitap üç bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde Arslan Kaynardağ’ın yaşamı ve eserleri hakkındaki bilgilerin yanı sıra, kendisinin yazılarından seçmelere de yer veriliyor. İkinci bölümde felsefecilerimizin Kaynardağ’ı bir insan ve felsefeci olarak çeşitli yönleriyle inceleyen yazıları bulunuyor. Bu bölümde yer alan felsefecilerimiz: Melih Cevdet Anday, Tüten Anğ, Ali Ekber Ataş, Muzaffer Buyrukçu, Betül Çotuksöken, Zeynep Davran, H. Haluk Erdem, Konur Ertop, Mustafa Eski, Memet Fuat, Mustafa Günay, Sibel Öztürk Güntöre, Yücel Kayıran, Emre Kongar, Tomris Mengüşoğlu, Ayten Şan, Server Tanilli, Doğan Özlem. Armağan Kitabın üçüncü bölümünde ise bu kitap için yazılmış felsefe yazıları yer alıyor. Bu bölümde yer alan kişiler: Bedia Akarsu, İsmail H. Demirdöven, Nuran Direk, Hatice Nur Erkızan, Abdullah Kaygı, İoanna Kuçuradi, Uluğ Nutku, Ömer Naci Soykan, Nilüfer Tapan, Harun Tepe, Yaman Örs.

Kitabın arka kapağında şu satırları okuyoruz:
“Türk düşünce dünyasında önemli bir yeri olan ve yaptığı çalışmalarla ülkemizde felsefenin kurumlaşmasında büyük rol oynayan Arslan Kaynardağ'ın kendisine sunduğumuz bu armağanı, hiç şüphesiz çoktan hak etmiş bulunuyordu.

Kaynardağ'a Armağan olarak hazırlanan bu kitap üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Kaynardağ'ın yaşamı, eserleri hakkındaki bilgilere ve kendisiyle yapılan bir söyleşiyle birlikte, kendisinin bazı yazılarına yer verildi. Seçilmiş yazılarında da görüleceği gibi, onun şiirlerinde de felsefe çalışmalarında da karşılaştığımız temel kavramların başında “sevgi” gelmektedir. İkinci bölümde Kaynardağ üzerine kaleme alınmış yazılar var. Bu yazılarda insan olarak Kaynardağ ile felsefeci Kaynardağ ele alınmakta, eserleri incelenerek düşünce ve kültür dünyamıza getirdiği katkılar değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde ise çeşitli felsefecilerimizin Kaynardağ Armağanı için kaleme aldıkları makalelere yer verilmiştir.

Arslan Kaynardağ'a Armağan kitabı, sizlere hem bu değerli felsefeciyi tanıtmakta hem de ülkemizin önemli düşünür ve bilim insanlarının yazılarıyla, felsefenin Türkiye'deki tarihsel yolculuğundan kesitler sunarak, felsefi düşüncenin kültürümüz içinde yol alma serüvenini de ortaya koymaktadır.”

Hiç yorum yok: