Cuma, Şubat 15, 2008FELSEFE
BİLİM VE SANAT
İLİŞKİLERİ

Yayına Hazırlayan
Mustafa Günay
Adnan Gümüş

İzdüşüm Yayınları, 2007

İÇİNDEKİLER

Sunuş Yerine: Dünya Felsefe Günü…………………………………
Açılış Konuşması……………………………………………………….
İnsan Bilimlerine Felsefe ile Bakınca/ Betül Çotuksöken……………..
Felsefe ve Bilim İlişkileri/ Sara Çelik…………………………………
Bilimle Sanat Arasında Felsefe/ Uluğ Nutku…………………………..
Spekülatif ve Estetik Düşünce Bağlamında Sosyal Bilimler/ Adnan Gümüş..
Felsefenin Sosyolojisi/ Cahit Arslan………………………………………
Özgürlük ve Değer/ Celal Gürbüz…………………………………………
Felsefe Açısından İnsan Hakları/ Gülsun Dülgeroğlu…………………….
Coğrafya Kavramı Odağında Felsefe ve Edebiyat/ Ahmet İnam…………
Edebiyatın İçindeki Felsefe/ Mustafa Günay……………………………..
Alman Romantik Yazın Döneminde Felsefi Etkiler/ Nazire Akbulut…….
Günümüz Sanat Eğitimine Eleştirel Bir Bakış/ Kazım Artut…………….
Şiirde Düşüncenin Yeri/ Salih Bolat…………………………………….
Öykülü Resimler/ Mustafa Okan………………………………………..
Sanatın Sorumlululuğu ve Popüler-Güncel Sanat/ Birnur Eraldemir……
Popözne/ Çetin Yiğenoğlu………………………………………………
Değerlendirme Oturumu…………………………………………………
Ek: Sempozyum Programı………………………………………………


Hiç yorum yok: