Cuma, Ağustos 12, 2005

MAKALELER

“Varolan, Düşünme, Dil İlişkileri ve Felsefi Söylemler”, Cumhuriyet Kitap, sayı: 275, 25 Mayıs 1995.
“Kültür, Tarih ve Bilim Felsefecisi Olarak Doğan Özlem”, Cumhuriyet Kitap, Sayı: 284, 27 Temmuz 1995.
“Macit Gökberk Üzerine”, Cumhuriyet Kitap, Sayı:290, 7 Eylül 1995.
“Bilim-Felsefe İlişkisi Açısından Pozitivist Felsefe ve Bilim Anlayışı”, Söylem, Sayı: 6, Eylül 1995, Adana.
“Mersin’de Bir Felsefe Kollokyumu: Çokkültürlülük ve Demokratik Birliktelik”, Söylem, Sayı: 8, Kasım 1995, Adana.
“Popüler Kültüre Eleştirel Bir Yaklaşım”, Cumhuriyet Kitap, Sayı:309, 18 Ocak 1996.
“Herakleitos Üzerine Fragmanlar”, Söylem, Sayı: 12, Mart 1996, Adana.
“Aydınlanmanın Işıkları Sönüyor mu?”, Yelken, Sayı:12, Mart 1996, Mersin.
“Felsefeyi anlamak ve Felsefe ile Anlamak Üzerine Bir Kitap”, Cumhuriyet Kitap, Sayı:320, 4 Nisan 1996.
“Tarihsellik, Felsefe ve Hermeneutik”, Felsefe Tartışmaları, 19. Kitap, Nisan 1996, İstanbul.
“Hermeneutik Üzerine İki Kitap: Yorumbilgisinin Işığında Felsefe, Bilim ve Kültür İlişkileri”, Felsefe Tartışmaları, 20. Kitap, Aralık 1996, İstanbul.
“Nusret Hızır Üzerine”, Cumhuriyet Kitap, Sayı:371, 27 Mart 1997.
“Dil-Kültür Bağlamında Nermi Uygur’un Felsefi Söylemi”, Cumhuriyet Kitap, Sayı: 369, 13 Mart 1997.
“Doğa Kavramına Tarihsel Bir Yaklaşım”, Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:15, Mart 1997, Adana.
“Tarih, Kültür ve Felsefe”, Felsefe Tartışmaları, 21. Kitap, Mayıs 1997, İstanbul.
“Varlığına Alıştığımız Bir Şey Midir Hiçlik?”, Cumhuriyet Kitap, Sayı: 383, Haziran 1997.
“Eğitime Felsefeyle Yaklaşmak”, Cumhuriyet Kitap, Sayı: 379, 22 Mayıs 1997.
“Kriz, Bilim ve Felsefe”, İnsancıl, Sayı: 80, Haziran 1997, İstanbul.
“Yeni Bir Çağın Öncesinde: Felsefe ve Kültür Bilinci”, İnsancıl, Sayı: 91, Mayıs 1998, İstanbul.
“Dünya, Anlam ve Değer”, Felsefe Tartışmaları, 23. Kitap, Ağustos 1998, İstanbul.
“Felsefe Açısından Kavramlara Bir Bakış”, Cumhuriyet Kitap, Sayı:462, 24 Aralık 1998.
“Cumhuriyetin Felsefi Söylemi: Gökberk ve Mengüşoğlu”, Hacettepe Üniversitesi Dergisi, 75. Yıl Özel Sayısı, 1998, Ankara.
“Heidegger’i Anlamanın Güçlüğü ve Gerekliliği”, Felsefe Tartışmaları, 24. Kitap, Ocak 1999, İstanbul.
“Etik ve Politik Yönleriyle Camus”, Felsefe Tartışmaları, 26. Kitap, Ocak 2000, İstanbul.
“Akıl, Aydınlanma ve Tarihsellik”, Felsefe Tartışmaları, 27. Kitap, Ağustos 2000, İstanbul.
“Doğan Özlem’in Felsefe ve Bilim Anlayışı”, Doğu Batı, Sayı: 16, 2001.
“Yaşam ve Kültürle Bağıntılı Bir Felsefe Eğitimi”, Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı: 20, 2001.
“Düşünce ve Kültür Tarihinde Hermeneutik Gelenek”, Doğu Batı, Sayı:19, 2002.
“Ülken ve Bilim Felsefesi”, Vehbi Hacıkadiroğlu Armağanı içinde, Everest Yayınları 2002.
“Hermeneutik Açıdan Bilgi Değer İlişkisi”, Bilgi ve Değer içinde, Vadi Yayınları, 2002.
“Çocuklar İçin Bir Felsefe Çalışması: Küçük Prens Üzerine Düşünmek”, Virgül, Sayı: 56, Kasım 2002, İstanbul.
“Felsefe ve Sosyal Bilimlerde Çeviri”, Mehmet Küçük’e Armağan içinde, Doğu Batı Yayınları, 2003.
“Tarih ve Tarih Bilinci Üzerine Pasajlar”, Us Düşün ve Ötesi, Sayı:8, Bahar 2003, İstanbul.
“Türkiye’de Hermeneutik (Yorumbilgisi)”, Kaygı, Sayı:2, Bahar 2003, Bursa.
“Diyalog Olarak Felsefe”, Felsefeci, Sayı: 3, 2003, Ankara.
“Felsefe: İnsan Hayatına Kazandırdığı Bakış Açısı”, Felsefeci, Sayı:4, 2003, Ankara.
“Yaşanılır Bir Dünya Arayışı”, Gülsun Gündoğan ile birlikte, Özne felsefe sanat seçkisi, Sayı: 1, Ocak 2004, Adana.
“Barış Bir Ütopya mıdır?”, Kaygı, Sayı:3, Bahar 2004, Bursa.
“Adalet, Küreselleşme ve Tarihsellik”, HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 9. Kitap, Şubat 2004, İstanbul Barosu Yayınları.
“Türkiye’de Felsefe Eğitimi: Ne Yapmalı?”, Cumhuriyet Bilim Teknik, Sayı: 907, 7 Ağustos 2004.

Hiç yorum yok: